Indtast din nummerplade, så finder vi din bil for dig.
Find min bil

Hvor hurtigt må man køre med trailer?

Oprettet d.

Hvor hurtigt må man køre med trailer?

At køre med en trailer kræver ikke kun ekstra færdigheder og forsigtighed, men også kendskab til de særlige regler og love, der gælder. I denne artikel vil vi undersøge de vigtigste aspekter ved fartgrænser og vægtkrav for trailerkørsel i Danmark.

 

Hvad er fartgrænsen med trailer?

Generelle fartgrænser med trailer i Danmark afhænger af vejtypen og traileren selv. Her er en oversigt:

 

Byzone: 50 km/t

Motortrafikveje: 80 km/t (medmindre andet er angivet)

Motorveje: 80 km/t, men op til 100 km/t er tilladt under visse betingelser (læs mere nedenfor)

 

Type af vej

Tempo 100 godkendt

Ikke-Tempo 100 godkendt

Landevej

80 km/t

80 km/t

Motorvej

100 km/t

80 km/t

Byzone (*læs nedenfor)

50 / 70 km/t

50 / 70 km/t

Motortrafikvej

80 km/t

80 km/t

 

*Inden for områder med tættere bebyggelse er den almindelige hastighedsgrænse 50 km/t, hvis der ikke er angivet noget andet. Hvis der lokalt er opsat skilte, der tillader en højere hastighed, er det tilladt at følge denne hastighedsgrænse med en trailer, dog højst op til 70 km/t.

Hvornår må man køre 100 med trailer?

Ifølge de danske regler er det tilladt at køre 100 km/t med en trailer på motorvejen (danske motorveje), hvis du har tempo godkendte påhængskøretøjer og tempo godkendte trailere. Nedenfor kan du se betingelser som skal være opfyldt:

 

  • Både bil og trailer skal være godkendt til en hastighed på mindst 100 km/t (Læs mere om Tempo 100 godkendelse).
  • Traileren skal være forsynet med en 100 km/t-mærkat.
  • Dækkene på traileren skal være mærket med en hastighedsindeks, der tillader 100 km/t eller mere.
  • Totalvægten på traileren må ikke overstige 3.500 kg.

 

Hvor hurtig må man køre med en trailer på motorvejen?

Som tidligere nævnt er den generelle fartgrænse for trailerkørsel på motorvejen 80 km/t, med mulighed for at køre 100 km/t, hvis de specifikke betingelser er opfyldt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis vej- eller vejrforholdene er dårlige, skal hastigheden tilpasses forholdene.

 

Bil som kører på motorvej med trailer bagpå

Hvilke krav er der til kørekort og bil i forhold til traileren?

Med et standard kørekortkategori (B), er du berettiget til at køre med en trailer, hvis samlede vægt ikke overstiger 750 kg, forudsat at din bil kan håndtere denne vægt.

Hvis din trailers vægt er højere end 750 kg, skal du være opmærksom på bilens tilladte totalvægt (tilladt totalvægt = bilens og trailerens max tilladt vægt baseret på registreringsattesten). Kombinationen af bilens og trailerens vægt må ikke være mere end 3.500 kg.

For dem, der har fået kørekort før 1. maj 2009 i Danmark, er det tilladt at følge den vægt, som er angivet på bilens registreringsattest som den maksimale vægt for en anhænger, dog uden at overskride 3.500 kg.

Et B+ kørekort er nødvendigt, hvis du vil føre et vogntog (bil og trailer) med en samlet vægt op til 4.250 kg.

Med et specielt trailerkørekort (B/E) har du lov til at føre et vogntog med en totalvægt på højst 7.000 kg. Dog må trailerens vægt ikke være over 3.500 kg.

Din Bil

Din bils evne til at trække en trailer kan findes på registreringsattesten. Her vil du kunne se informationer omkring den største tilladte totalvægt både med og uden bremser, som bilen må trække.

Dette udgør en vigtig ramme for, hvad du kan og ikke kan gøre, når du kører med en trailer, og det er essentielt at være bevidst om disse begrænsninger for at overholde loven og sikre en sikker kørsel.

Det er også vigtigt at huske på at have et lovligt anhængertræk til traileren, både af sikkerhedsmæssige årsager, men også fordi det kan give en bøde, hvis de anhængertræk ikke er godkendt. 

Vægtgift på trailer

Ja, i Danmark skal man betale vægtafgift for en trailer, hvis samlede vægt overstiger 500 kg. Her er der krav om betaling af en årlig vægtafgift.Denne afgift er organiseret i forskellige intervaller, som korrelerer med trailerens totalvægt. Jo mere traileren vejer, desto højere bliver den årlige afgift. Således vil en trailer med en større totalvægt resultere i en forhøjet årlig vægtafgift.

Det er vigtigt at betale denne afgift rettidigt, da manglende eller forsinket betaling kan føre til bøder. For præcise oplysninger omkring vægtafgiften for din specifikke trailer, kan det være en god idé at konsultere SKAT, da reglerne kan variere og ændre sig over tid.

 

Hvor meget overvægt må man køre med?

Overvægt med trailer er en alvorlig overtrædelse. Man må ikke køre med overvægt i hverken bilen eller traileren. Hvis enten bilen eller traileren er overbelastet, kan det medføre bøde, og i alvorlige tilfælde kan det medføre, at køretøjet bliver taget ud af drift. Det er derfor afgørende at kende og respektere de tilladte total- og akselvægte for både bil og trailer. 

Skulle du blive standset, og din trailer viser sig at være overbelastet, kan der være økonomiske konsekvenser. For hver procent af overvægt, vil der blive pålagt en bøde på 75 kr., med en minimumsbøde på 1.000 kr. Hvis myndighederne yderligere bedømmer, at din overbelastede trailer udgør en risiko for vejens sikkerhed, kan der blive tale om en betinget frakendelse af dit kørekort. Både bøden og den betingede frakendelse kan finde sted samtidigt.

At følge reglerne for hastighedsbegrænsninger og vægtkrav ved kørsel med trailer er ikke blot et juridisk krav, men også afgørende for sikkerheden på vejen. Det kræver omhu og opmærksomhed at sikre, at både bil og trailer er i overensstemmelse med loven.

 


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar